top of page

Fysiotherapie bij Parkinson

Parkinson is een complexe neurologische aandoening die wereldwijd miljoenen mensen treft. Het wordt gekenmerkt door progressieve degeneratie van zenuwcellen in de hersenen, wat leidt tot een breed scala aan symptomen zoals tremoren, stijfheid, trage bewegingen en evenwichtsproblemen. Deze symptomen hebben niet alleen een fysieke impact, maar kunnen ook emotionele en sociale uitdagingen met zich meebrengen voor degenen die eraan lijden. Fysiotherapie bij Parkinson kan daarom soms helpen.

 

Wat is Parkinson?

 

Parkinson is een neurologische aandoening die vooral het centrale zenuwstelsel aantast. Het wordt gekenmerkt door progressieve degeneratie van zenuwcellen in een specifiek gebied van de hersenen, genaamd de substantia nigra. Deze degeneratie leidt tot een tekort aan dopamine, een neurotransmitter die belangrijk is voor de coördinatie van bewegingen. Symptomen van Parkinson zijn divers en kunnen variëren van persoon tot persoon. De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Tremoren (beven)

 • Spierstijfheid

 • Trage bewegingen (bradykinesie) 

 • Problemen met het evenwicht en de coördinatie. 

 • Naarmate de ziekte vordert, kunnen ook andere symptomen optreden, zoals spraakproblemen, slaapproblemen, en veranderingen in cognitieve functies.

 

Het belang van vroege detectie en behandeling kan niet genoeg worden benadrukt. Vroegtijdige diagnose stelt patiënten in staat om eerder met geschikte behandelingen te beginnen. Waaronder fysiotherapie, om de symptomen te beheren en de progressie van de ziekte te vertragen. 

 

Stadia van progressie bij de ziekte van Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson worden doorgaans drie hoofdfasen onderscheiden, die elk verschillende kenmerken en symptomen vertonen. Deze fasen bieden een gestructureerd kader om de progressie van de ziekte te begrijpen en zijn van belang voor het bepalen van de juiste behandelstrategieën:

 

Vroege fase (Fase 1): In de vroege fase vertonen patiënten meestal milde symptomen die mogelijk niet direct wijzen op Parkinson. Vaak beginnen de eerste tekenen subtiel, zoals lichte tremoren (trillingen), lichte stijfheid van spieren, verminderde reukzin en subtiele veranderingen in de gang. Deze fase kan soms jaren duren voordat de symptomen ernstiger worden en de diagnose duidelijker wordt gesteld.

 

Middenfase (Fase 2): Naarmate de ziekte vordert, treden symptomen duidelijker op en worden ze meer uitgesproken. Patiënten ervaren nu vaak matige tot ernstige motorische symptomen. Waaronder toenemende stijfheid van spieren, moeite met lopen, behouden van evenwicht en toenemende tremoren die dagelijkse activiteiten kunnen belemmeren. Naast motorische symptomen kunnen ook niet-motorische symptomen zoals slaapproblemen, constipatie, stemmingsstoornissen en cognitieve veranderingen beginnen op te treden.

 

Late fase (Fase 3): In de late fase van Parkinson worden de symptomen ernstiger en moeilijker te beheersen. Patiënten kunnen ernstige motorische beperkingen ervaren. Waaronder aanhoudende stijfheid en bewegingsbeperkingen, significante balansproblemen en mogelijk zelfs episodes van 'freezing' (bevriezen van bewegingen). Niet-motorische symptomen kunnen ook verder verergeren, wat kan leiden tot aanzienlijke verstoringen in het dagelijks leven en de kwaliteit van leven van de patiënt.

 

Deze fasen zijn echter niet strikt lineair en kunnen van persoon tot persoon variëren in duur en ernst. Het begrijpen van deze fasen helpt bij het plannen van een gepersonaliseerde zorgaanpak, waarbij fysiotherapie een rol speelt.

 

Gevolgen van de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson kan een breed scala aan gevolgen hebben die variëren van motorische tot niet-motorische symptomen, die elk een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het dagelijks leven van patiënten.

 

Motorische symptomen:

Een van de meest opvallende kenmerken van de ziekte van Parkinson zijn de motorische symptomen, die ontstaan door het verlies van dopaminerge neuronen in de hersenen. Deze symptomen omvatten:

 

 • Trillingen (tremor): Onwillekeurige schudden van handen, armen, benen of zelfs het hoofd, vooral in rust.

 • Rigiditeit: Stijfheid van de spieren, waardoor bewegingen moeilijk en traag kunnen worden.

 • Bradykinesie: Vertraagde bewegingen en moeite met starten en stoppen van bewegingen.

 • Houdings- en balansproblemen: Patiënten kunnen moeite hebben met rechtop staan, balanceren en lopen, wat kan leiden tot frequente valpartijen.

 

Niet-motorische symptomen:

Naast motorische symptomen veroorzaakt de ziekte van Parkinson ook een verscheidenheid aan niet-motorische signalen, die vaak minder opvallend zijn maar een grote impact hebben op de algehele gezondheid en kwaliteit van leven:

 

 • Cognitieve veranderingen: Sommige patiënten ervaren problemen met denken, geheugen, aandacht en planning (dementie komt voor in latere stadia van de ziekte).

 • Emotionele veranderingen: Depressie, angst en stemmingswisselingen zijn veelvoorkomend bij Parkinsonpatiënten.

 • Slaapstoornissen: Problemen met slapen, zoals moeite met inslapen, vaak wakker worden gedurende de nacht en slaperigheid overdag.

 • Autonome disfunctie: Dit omvat problemen met de regulatie van lichaamsfuncties zoals bloeddruk, darmen en blaas.

 • Pijn: Spierpijn, krampen en andere vormen van pijn kunnen voorkomen als gevolg van stijfheid en veranderingen in houding.

 

Fysiotherapie bij Parkinson

Fysiotherapie speelt een rol in het beheer van Parkinson door gerichte interventies die de fysieke functies en kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. De fysiotherapeutische behandeling richt zich op het verminderen van symptomen.

 

Symptoombestrijding: Fysiotherapie bij Parkinson richt zich sterk op het verminderen van symptomen die de dagelijkse activiteiten van patiënten kunnen belemmeren. Een therapeut maakt gebruik van een breed scala aan technieken om de fysieke functies te verbeteren en de kwaliteit van leven te optimaliseren. Centraal in deze aanpak staan oefeningen die gericht zijn op het verbeteren van spierkracht, conditie, flexibiliteit en coördinatie. Regelmatige fysiotherapeutische interventies helpen patiënten niet alleen bij het behouden van hun mobiliteit, maar verminderen ook spierstijfheid, waardoor dagelijks bewegen gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden.

Gait Training: Een van de meest uitdagende aspecten van Parkinson is het veranderende looppatroon en de bijbehorende balansproblemen die patiënten ervaren. Fysiotherapeuten spelen een cruciale rol bij het aanleren van geavanceerde technieken die gericht zijn op het verbeteren van het looppatroon. Door middel van gait training, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van de staplengte en het verminderen van het risico op bevriezing van het lopen, kunnen patiënten hun mobiliteit en zelfvertrouwen in hun bewegingen herwinnen. Deze gerichte aanpak bevordert ook een meer vloeiend bewegingspatroon. 

Balansoefeningen: Voor Parkinsonpatiënten is het verbeteren van balans en coördinatie van belang om het risico op vallen te verminderen. Een fysiotherapeut implementeert specifieke balansoefeningen die variëren van eenvoudige staande technieken tot complexere trainingen die de proprioceptie en stabiliteit verbeteren. Door regelmatig te oefenen onder begeleiding van een fysiotherapeut kunnen patiënten hun vermogen om evenwicht te bewaren vergroten, wat bijdraagt aan hun algehele veiligheid en zelfstandigheid in dagelijkse activiteiten.

 

Functionele training: Een integraal onderdeel van fysiotherapie voor Parkinsonpatiënten is functionele training, waarbij de focus ligt op het verbeteren van vaardigheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven. De therapeut begeleidt de patiënt bij het oefenen van essentiële dagelijkse activiteiten, zoals opstaan uit een stoel, traplopen en zelfverzorging. Deze praktische benadering helpt patiënten om hun zelfstandigheid te behouden en bevordert een actieve levensstijl, ondanks de uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt.

 

Individuele behandelplannen: Gezien de variabiliteit in symptomen en de voortgang van de ziekte, ontwikkelen onze fysiotherapeuten individuele behandelplannen die nauwkeurig zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke patiënt. Door regelmatige evaluaties en aanpassingen van het therapieprogramma kunnen fysiotherapeuten de voortgang monitoren en de fysiotherapeutische behandeling optimaliseren om maximale voordelen te behalen. Deze gepersonaliseerde aanpak is essentieel voor het bieden van effectieve zorg en het ondersteunen van patiënten op hun pad naar een betere kwaliteit van leven met Parkinson.

 

Ondersteuning en zelfmanagement

Het bieden van ondersteuning en zelfmanagementvaardigheden is essentieel voor Parkinsonpatiënten om hun dagelijks leven te verbeteren en om te gaan met de uitdagingen van de ziekte op lange termijn.

 

Educatie en advies: Een fysiotherapeuten speelt een cruciale rol door educatie te bieden over de ziekte van Parkinson, de symptomen, en hoe oefeningen en therapieën kunnen helpen bij het verbeteren van de mobiliteit en het verminderen van symptomen. Ze geven ook advies over het omgaan met specifieke uitdagingen, zoals balansproblemen en bevriezing van het lopen, waardoor patiënten meer zelfvertrouwen krijgen in hun dagelijkse activiteiten.

 

Zelfmanagement strategieën: Het aanleren van zelfmanagement strategieën stelt patiënten in staat om actief deel te nemen aan hun eigen zorg. Dit omvat het leren herkennen van symptomen, het toepassen van technieken om met stress om te gaan, en het volgen van een regelmatig oefenprogramma thuis. Door deze strategieën kunnen patiënten meer controle krijgen over hun gezondheid en welzijn.

 

Ondersteuning van mantelzorgers: Parkinson heeft niet alleen invloed op de patiënt, maar ook op hun naasten en mantelzorgers. Fysiotherapeuten bieden ondersteuning en advies aan mantelzorgers over hoe ze de patiënt kunnen helpen met dagelijkse activiteiten, hoe ze complicaties kunnen herkennen en hoe ze kunnen zorgen voor een veilige omgeving thuis.

 

Medicatie en fysiotherapie

Parkinson is een complexe neurologische aandoening waarbij de balans van neurotransmitters in de hersenen verstoord raakt. Medicijnen die worden voorgeschreven, zoals levodopa, dopamine-agonisten en MAO-B-remmers, zijn gericht op het corrigeren van deze neurochemische onevenwichtigheden en het verlichten van symptomen. Fysiotherapie vult deze medicamenteuze behandelingen aan door zich te richten op het behoud van mobiliteit, spierkracht, evenwicht en het verminderen van motorische complicaties. 

 

De rol van medicatie bij de behandeling van Parkinsonpatiënten is niet alleen gericht op symptoomverlichting, maar ook op het ondersteunen van fysiotherapeutische interventies. Medicijnen kunnen bijvoorbeeld motorische fluctuaties verminderen, wat de effectiviteit van de therapie vergroot door patiënten in staat te stellen actiever deel te nemen aan revalidatieprogramma's. Door een geïntegreerde aanpak van medicatie en fysiotherapie kunnen Parkinsonpatiënten een meer holistische benadering van hun gezondheid ervaren. Waarbij zowel neurologische als fysieke aspecten van de ziekte worden aangepakt. Deze synergie tussen medicatie en fysiotherapie kan leiden tot betere resultaten op lange termijn, verbeterde functionaliteit en verhoogde zelfstandigheid in het dagelijks leven.

 

Veelgestelde vragen over fysiotherapie bij Parkison bij IJmed in IJmuiden

 1. Welke rol speelt voeding bij de behandeling van Parkinson?
  Voeding speelt een belangrijke rol bij het behandelen van Parkinson, hoewel het niet direct gerelateerd is aan fysiotherapie. Er is enig bewijs dat een uitgebalanceerd dieet rijk aan antioxidanten, zoals fruit, groenten, volle granen en magere eiwitten, kan helpen bij het verminderen van ontstekingen en het verbeteren van de algehele gezondheid. Specifieke diëten, zoals het Mediterrane dieet, kunnen gunstig zijn vanwege hun ontstekingsremmende eigenschappen en hun potentieel om neuroprotectie te bieden.
   

 2. Hoe kunnen mantelzorgers Parkinsonpatiënten ondersteunen?
  Mantelzorgers spelen een essentiële rol in de ondersteuning van Parkinsonpatiënten. Ze bieden emotionele steun, helpen bij dagelijkse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken, en assisteren bij het beheren van medicatie en doktersafspraken. Daarnaast kunnen mantelzorgers profiteren van educatieve programma's en ondersteuningsgroepen om beter om te gaan met de uitdagingen die Parkinson met zich meebrengt. 
   

 3. Wat zijn de psychologische effecten van Parkinson op patiënten en hoe kunnen ze worden aangepakt?
  Parkinson kan psychologische effecten hebben zoals depressies, angst, stemmingswisselingen en cognitieve veranderingen. Deze effecten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de kwaliteit van leven van patiënten. Psychologische ondersteuning, zoals counseling en cognitieve gedragstherapie, kan helpen bij het omgaan met deze effecten. Daarnaast kunnen sociale activiteiten, hobby's en ondersteuning van naasten bijdragen aan het bevorderen van een positieve geestelijke gezondheid en het verminderen van isolement.

Hoe maakt u een afspraak voor fysiotherapie bij Parkinson bij IJmed in IJmuiden?

Een afspraak maken voor fysiotherapie bij Parkinson bij IJmed in IJmuiden is eenvoudig en toegankelijk. Hier zijn verschillende manieren waarop u een afspraak kunt maken:

 

 • Telefonisch contact: Bel ons direct op 0255-532211 om een afspraak te maken. Ons team in IJmuiden staat klaar om uw oproep te beantwoorden, al uw vragen over onze fysiotherapie diensten te beantwoorden en samen met u een geschikte afspraak in te plannen op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Zij kunnen u ook informeren over wat u kunt verwachten tijdens uw eerste bezoek en welke documentatie of informatie u eventueel moet meebrengen.

 

 • Per e-mail: Voor schriftelijke communicatie of als u buiten kantooruren contact wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar info@ijmed.nl. Vergeet niet uw contactgegevens en een beknopte beschrijving van uw situatie of de reden voor uw afspraak in uw e-mail te vermelden. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen om uw afspraak te bevestigen en eventuele aanvullende informatie te verstrekken die u nodig heeft.

 

 • Online afspraak maken: Voor uw gemak bieden wij ook de mogelijkheid om 24/7 online een afspraak te maken via onze website. Ga naar onze website op www.ijmed.nl en navigeer naar het gedeelte voor afspraken. Hier kunt u een kort formulier invullen met uw voorkeursdata en -tijden. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u opnemen om uw afspraak te bevestigen en alle benodigde details te verstrekken.

 

Of u nu belt, e-mailt of online een afspraak maakt. Bij IJmed in IJmuiden streven we ernaar om u snel en efficiënt van dienst te zijn, zodat u de beste zorg krijgt die aansluit bij uw behoeften en schema. Ons ervaren team staat klaar om u te ondersteunen in uw reis naar een betere gezondheid en welzijn met gespecialiseerde fysiotherapie voor Parkinson.

bottom of page