top of page

Wat zijn orofaciale klachten en wanneer moet ik dan naar een fysiotherapeut?


Orofaciale klachten zijn klachten in het gezicht, hoofd en hals. Dit kan pijn zijn, maar ook stijfheid of een knappend geluid in de kaak. Mensen met orofaciale klachten kunnen moeite hebben met eten, gapen of zelfs praten. De klachten ontstaan door problemen met het bewegen van het kaakgewricht, te veel spanning in de kauwspieren of een combinatie van deze problemen. Soms zijn er gewoontes die de klachten veroorzaken of verergeren, bijvoorbeeld tandenknarsen of nagelbijten. Het aanleren van nieuwe gewoontes is dan een belangrijk onderdeel van de therapie.


Het behandelen van orofaciale klachten past ook binnen de behandeling van mensen met hoofdpijn, nekpijn en duizeligheidsklachten. Bij deze groep kunnen ook problemen ontstaan rondom de kaak óf ligt de oorzaak van de klachten juist bij de kaak. De laatste jaren komt er ook steeds meer bewijs dat de behandeling van orofaciale klachten een positief effect kan hebben voor mensen met tinnitus (een piep in het oor).


Belangrijk om te weten is, dat behandeling niet altijd nodig is, een knappend geluid in de kaak kan namelijk ook onschuldig zijn. Pas als iemand zelf klachten ervaart en er iets mee wil, dan is behandeling zinvol.


Wil jij iets aan je klachten doen? Stuur een mail naar info@ijmed.nl of bel ons op 0255-532211 om een afspraak te maken bij Shannon, onze orofaciaal specialist.


Comments


bottom of page