top of page

Wat is een functioneel neurologische stoornis (FNS)?


Wat is FNS?

Bij FNS is er sprake van een probleem in de hersenen en zenuwen. Er is hierbij niets beschadigd, maar er is een probleem ontstaan in de verwerking en aansturing van signalen in de hersenen. Bij sommige neurologische ziekten kunnen we op een CT-scan of MRI-scan zien wat het probleem is, bijvoorbeeld bij een bloeding of een tumor. Patiënten met FNS hebben zoals gezegd geen beschadiging van de hersenen. Daarom is het niet verrassend dat er ook geen veranderingen zijn te zien op een gewone hersenscan. In plaats daarvan is er een probleem in het functioneren van de hersenen, de werking is veranderd.


Welke symptomen horen bij FNS?

De klachten die iemand met FNS ervaart, kunnen per persoon zeer sterk wisselen. De meest voorkomende symptomen zijn:

- verlamming of krachtsverlies

- overprikkeling

- loopproblemen

- trillen of schokken van (delen van) het lichaam

- aanvallen die kunnen lijken op epileptische aanvallen

- spraakproblemen

- coördinatieproblemen

- verminderd gevoel (sensibiliteitsproblemen) in delen van het lichaam


Verder kent FNS een aantal specifieke kenmerken van deze symptomen. Zo kunnen deze van moment tot moment of periodiek wisselen in ernst. Meestal is het zo dat, hoe meer aandacht er wordt gelegd op de klachten, hoe erger de symptomen worden. 


Welke behandeling kan ik verwachten?

Bij IJMed is Sabine opgeleid om FNS goed te behandelen. Dit is een specifieke tak van de fysiotherapie, omdat de behandeling van FNS duidelijk anders is dan bij andere neurologische aandoeningen. Eerst zullen alle symptomen en klachten in kaart gebracht worden. Vervolgens zal er door middel van afleidingstechnieken en specifieke oefeningen geleerd worden om de oude functies en vaardigheden weer zoveel mogelijk terug te winnen. Dit is een proces met ups en downs. Daarnaast geeft Sabine waar nodig adviezen over zaken als dagindeling, vermoeidheid en pijn en zal er gewerkt worden aan de algehele conditie.


Heb je vragen? Stuur een mail naar info@ijmed.nl of bel ons op 0255-532211 om een afspraak te maken bij Sabine.Comments


bottom of page