top of page

Duizeligheidsklachten en de fysiotherapeutDuizeligheid is een lastig probleem en het kan het dagelijks leven sterk verstoren. Duizeligheid komt voor in verschillende vormen, van een licht gevoel in het hoofd tot een draaiduizeligheid. Het aantal mensen dat zich voor het eerst met duizeligheid meldt bij de huisarts ligt op 27 per 1000 per jaar, waarbij vrouwen zich twee keer zo vaak met deze klachten melden als mannen. Verder neemt de aanwezigheid van duizeligheidsklachten toe met de leeftijd. Ook KNO-artsen, neurologen en fysiotherapeuten zien veel mensen met duizeligheidsklachten, samen komen zij tot de diagnose en het behandelplan. 

Duizeligheid kent veel mogelijke oorzaken, een aantal van de meest voorkomende zijn:

 • BPPD (Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid);

 • Ziekte van Ménière;

 • Migraine;

 • Neuritis vestibularis (ontsteking van het evenwichtsorgaan, de evenwichtszenuw);

 • Hyperventilatie en/of angstsyndromen;

 • Bij veranderingen van houding een te lage bloeddruk;

 • Duizeligheid uit de nek.


Om de duizeligheid goed te kunnen behandelen is het noodzakelijk om te achterhalen wat de oorzaak van de duizeligheidsklachten is. Daarom zal eerst uitgebreid worden gesproken over de duizeligheidsklachten, hierbij wordt gevraagd naar:

 • De aard van de duizeligheid;

 • Het beloop van de klachten in de tijd;

 • Uitlokkende factoren;

 • Begeleidende verschijnselen.


Vanuit het intakegesprek wordt een aantal mogelijke oorzaken voor de klachten geselecteerd, in het onderzoek is het zaak deze oorzaken te bevestigen dan wel uit te sluiten. Daar heeft de fysiotherapeut verschillende mogelijkheden voor:

 • Balanstesten;

 • Testen voor de aansturing van de ogen;

 • Testen voor de aansturing vanuit de nek;

 • Duizeligheidsprovocatietesten. 


De behandeling van de duizeligheid is afhankelijk van de oorzaak. Bij sommige oorzaken zal de fysiotherapeut in overleg met uw huisarts besluiten u door te verwijzen naar bijvoorbeeld de neuroloog of de KNO-arts. Bij een BPPD volstaat vaak de behandeling door middel van de Eppley Manoeuvre. In veel gevallen zal de behandeling bestaan uit vestibulaire revalidatie. Dit is een training die erop is gericht het lichaam in staat te stellen te compenseren voor het gebrek aan evenwicht. De fysiotherapeut zal met u oefeningen doen die het lichaam deels in staat stellen te wennen aan de duizeligheid en het gebrek aan evenwicht (gewenningsoefeningen), maar ook oefeningen die erop gericht zijn de onevenwichtigheid te doen afnemen. 


Bij IJMed zijn Paul, Ineke en Shannon gespecialiseerd in de behandeling van duizeligheidsklachten. Denk jij dat zij jou kunnen helpen? Stuur een mail naar info@ijmed.nl of bel ons op 0255-532211 om een afspraak te maken!Comments


bottom of page